Získali jste nemovitost a nevíte, jak je to s daněmi? Dejte si pozor na několik věcí

Získání nemovitosti je pro většinu lidí splněným snem, který jim zajistí spokojené žití až do konce jejich životů. Takový majetek samozřejmě nelze získat jen tak a vztahují se na něj určité zákony a také procentuální zdanění. Na co si musíte dávat pozor při získání nemovitého majetku?

Získali jste nemovitost a nevíte, jak je to s daněmi? Dejte si pozor na několik věcí
Získali jste nemovitost a nevíte, jak je to s daněmi? Dejte si pozor na několik věcí

Samotná daň z nabytí se již neplatí, ale…

Mnoho z vás má stále za to, že pořád platí klasická 4% daň z nabytí nemovitosti. Tento poplatek ovšem přestal platit v roce 2021, což je sice dobrá zpráva, ale tím to nekončí. V mnoha případech totiž musíte brát v potaz i daň z nabytí nemovitosti darem, která je brána jakožto daň z příjmu fyzických osob (případně právnických osob). Nejdříve si povíme, kdo je od této platby osvobozen.

Lámat hlavu si touto zátěží nemusíte v případě, kdy vám byla darována nemovitost od příbuzného v přímé či nepřímé linii. To stejné platí v situaci, kdy vám majetek darovala osoba, s níž jste žili nejméně jeden rok ve společné domácnosti. V poslední řadě se jedná o darování nemovitosti ze svěřenského fondu. Nesplňujete-li některou z těchto podmínek, pak musí vaše příští daňové přiznání tento fakt obsahovat a jste povinni zaplatit 15 % z hodnoty nemovitosti (právnické osoby platí 19 %).

Co jsou to ty nemovité věci?

Mnoho z vás nejspíše neví, jaký majetek se do této kategorie řadí. Jedná se především o samotné pozemky, podzemní stavby, inženýrské sítě, dočasné stavby a některé druhy staveb spojených se zemí pevným základem. Určení nemovitých věcí je někdy složité a je potřeba je nechat řádně identifikovat příslušnými úřady.

Vždy se raději obraťte na znalce v oboru a nechte si poradit s přesnou identifikací vašeho nově získaného majetku, abyste měli stoprocentní jistotu správného provedení všech potřebných úkonů vztahujících se k nabytí nemovitosti.

Komentáře

Komentáře