business-5475660_1280

Makrookénko – srpen 2023

Komentáře: 0

Makroekonomický Pohled na Srpen 2023: Stagflace, Mzdově-Inflační Spirála a Rizika Uvolňování Měnové Politiky

Vývoj makroekonomických ukazatelů v srpnu 2023 přináší několik klíčových aspektů, které si zaslouží pozornost. V tomto ohledu je srpen 2023 zvláště významný, neboť přináší několik zajímavých a závažných jevů v ekonomickém prostoru.

Meziměsíční vývoj odhaluje mírný nárůst míry inflace. V červnu 2023 se míra inflace zvýšila o 0,3 % ve srovnání s předchozím měsícem, což indikuje určitou míru cenového tlaku na ekonomiku. Červenec 2023 přinesl další mírný nárůst inflace o 0,2 %.

Tento vývoj je však třeba vnímat v širším ekonomickém kontextu. Česká ekonomika se nachází v stagflaci – (stagnace růstu) a vysoké inflace. Tato situace je často považována za složitou, neboť klasická ekonomická teorie má tendenci oddělovat stagnaci a inflaci. Stagflace se však může vyskytnout v situacích, kdy se současně projevuje nízký hospodářský růst a rostoucí inflace.

Jedním z faktorů, které přispívají ke stagflaci, je i situace na trhu práce. Trh práce v České republice je přehřátý a nedostatek pracovníků zvyšuje tlak na mzdy. Tento jev může spustit mzdově-inflační spirálu – situaci, kdy růst mezd zvyšuje náklady firem, což může vést ke zvyšování cen a tím k inflaci.

Jedním z klíčových rizik v tomto kontextu je možnost druhé vlny inflace. I přes mírný nárůst inflace v měsících červnu a červenci 2023 byla míra stále relativně nízká. Avšak s rostoucími náklady a tlakem na ceny by mohla inflace opět nabrat na síle. To by mohlo způsobit potřebu reakce ze strany České národní banky.

V této souvislosti je důležité poznamenat, že očekávání týkající se uvolňování měnové politiky jsou stále zdrženlivá. I když existuje tlak na uvolňování měnové politiky pomocí snižování sazeb, očekává se, že takové kroky budou brány s opatrností. Uvolňování sazeb ale pravděpodobně nenastane dříve než v prvním čtvrtletí roku 2024.

Nabídka nemovitostí

Nové články