Dotační programy EU

Dotační programy EU

Dotační programy EU

Poradenství
Název projektu: Aplikace požadavků standardů ISO do procesního řízení společnosti
Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Výzva I - Poradenské služby pro MSP (ITI Plzeň)
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_226/0023104
Harmonogram: 1. 9. 2020 – 31. 12. 2021

Předmětem projektu je příprava a zavedení integrovaného systému řízení dle požadavků mezinárodních norem, a to vč. přípravy k jeho certifikaci. Plánovaná dodávka poradenských služeb zajistí přípravu systému řízení v souladu s požadavky kriteriálních norem pro systémy managementu kvality, bezpečnosti informací a společenské odpovědnosti. Součástí zavádění systému řízení bude i podrobný popis procesů a identifikace současné úrovně (např. u kybernetické bezpečnosti) – požadavky kriteriálních norem.